Σημαντική Ενημέρωση:

Στον χώρο ακολουθούνται όλες οι συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας – ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη εξάπλωσης του  κορονοϊού COVID-19. Κατά την διάρκεια των συνεδριών λειτουργεί καθαριστής αέρα με φίλτρο HEPA και UV. Μεταξύ των συνεδριών πραγματοποιείται αερισμός του χώρου και απολύμανση των επιφανειών.