Πρώτη Φορά Σχολείο: Η διαπραγμάτευση του αποχωρισμού

By |2020-09-15T06:43:55+00:00September 15th, 2020|Latest Articles|

Ο παιδικός σταθμός σηματοδοτεί την “πρώτη έξοδο” του παιδιού από την οικογένεια. Πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο για όλη την οικογένεια, όπου συναισθηματικές αλλαγές και διακυμάνσεις παρουσιάζονται τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά. Η περίοδος αυτή συχνά συνοδεύεται από άγχος αποχωρισμού, δηλαδή από την εμφάνιση έντονων συναισθηματικών αντιδράσεων όταν το παιδί απομακρύνεται από το πρόσωπο προσκόλλησης (συνήθως την μητέρα).