Πόσο εξοικειωμένοι είμαστε με τις αλλαγές στη ζωή μας;

By |2020-05-13T09:16:23+00:00April 23rd, 2020|Latest Articles|

Η κατάσταση που βιώνουμε έχει βρει τον καθένα μας σε πολύ διαφορετικό σημείο ζωής. Όμως, σε όλους μας έχει προκαλέσει αλλαγές διογκώνοντας προϋπάρχουσες δυσκολίες ή δημιουργώντας νέες. Οι άνθρωποι, τα ζευγάρια, οι οικογένειες, ως ζωντανοί οργανισμοί είμαστε εξοικειωμένοι με τις αλλαγές στη ζωή μας, είτε αυτές είναι σχετικά αναμενόμενες, είτε εμφανίζονται απρόβλεπτα.