Το σοφό σώμα: Προσεγγίζοντας τα ψυχοσωματικά προβλήματα

By |2020-11-01T13:58:17+00:00July 19th, 2020|Latest Articles|

Η σύνδεση των διαχωρισμένων και φαινομενικά ανεξάρτητων πηγών του σωματικού και ψυχικού πόνου επιβεβαιώνεται στην ιατρική βιβλιογραφία για τα αυτοάνοσα νοσήματα, τα δερματικά προβλήματα, τις αλλεργίες, το έλκος κ.α.