Θεραπεία Ψυχικού Τραύματος EMDR

By |2023-06-18T11:06:29+00:00June 18th, 2023|Latest Articles|

Το τραυματικό βίωμα έχει "παγώσει" στο σώμα μας, δεν έχει "μεταβολιστεί" ικανοποιητικά και εξακολουθεί άλλοτε με συνειδητό και άλλοτε με μη-συνειδητό τρόπο να μας επηρεάζει στο παρόν [...]