Σύντομη Πρακτική Διαλογισμού

Πνευματικότητα και εγκέφαλος: Ποια είναι η μεταξύ τους σύνδεση;

Η επιστημονική έρευνα στην νευροβιολογία ολοένα και φτάνει πιο κοντά στη χαρτογράφηση του εγκεφαλικού κυκλώματος, που είναι υπεύθυνο για την πνευματικότητα.

Η Δρ Lisa Miller, κλινική ψυχολόγος, βραβευμένη ερευνήτρια και συγγραφέας του έργου «The Awakened Brain» επιχειρείρησε να βρει τον συσχετισμό πνευματικότητας και ψυχικής υγείας στην κλινική της έρευνα με ανθρώπους που βίωναν έντονα συμπτώματα θλίψης. Τα άτομα υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν όσοι από αυτούς είχαν επαφή με την πνευματικότητα, είχαν και καλύτερη πρόγνωση για την ψυχική τους ευημερία. Και πράγματι, τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Σύμφωνα με την Δρ Miller, «ο εγκέφαλος των ανθρώπων, που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες στη ζωή τους υπό το πρίσμα της πνευματικότητας, ήταν εντελώς διαφορετικός», καθώς «δείχνει σημάδια πάχυνσης του εγκεφαλικού φλοιού στις περιοχές της αντίληψης και του στοχασμού, αλλά και στο βρεγματικό λοβό, τον ινιακό λοβό και το προσφηνοειδές λοβίο».

Με άλλα λόγια, η αίσθηση της πνευματικότητας μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην υγεία του εγκεφάλου και, συνολικά, στη διάθεση του ατόμου. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται είναι, πώς ενσωματώνει κανείς την πνευματικότητα στην καθημερινή του ζωή. Σύμφωνα με την Δρ Miller, η έννοια της πνευματικότητας δεν πρέπει συνδέεται με τη θρησκεία. Αντιθέτως, η ικανότητα της πνευματικής διασύνδεσης είναι έμφυτη μέσα μας. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως «όλοι γεννιόμαστε με την ικανότητα να αντιληφθούμε τη βαθύτερη φύση της ζωής. Ωστόσο, ο πνευματικός μυς έχει ατροφήσει για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων».

Με ποιον τρόπο, λοιπόν, μπορούμε αναιρέσουμε την ατροφία των πνευματικών μας μυών; Μια απάντηση είναι μέσω του διαλογισμού. Η σύνδεση με την αίσθηση ότι είματε μέρος του Όλου, η βίωση αυτή της κοινής εμπειρίας μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα συμπόνοιας και αυτοσυμπόνοιας (“self-compassion”), να μειώσει τις ορμόνες άγχους και να περιορίσει τα αισθήματα θλίψης. Η αναγνώριση της ενότητάς μας με την ανθρωπότητα και την Φύση αποτελεί σημαντικό μέρος αυτού, και η ενσωμάτωση αυτού του στοιχείου στην καθημερινή μας ζωή μπορεί να έχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Ακολουθεί μια σύντομη πρακτική οραματισμού του Δρ Gary Weaver. Η πρακτική διαρκεί μόνο 2 λεπτά και μπορεί να μας φέρει σε επαφή με τον πνευματικό μας εαυτό.